Hvad viser resultatgrafen for et budget?

I denne artikel:

Web

Resultatgraf som er beskrevet i denne artikel

Den blå linje er dit budgetterede resultat lagt sammen måned for måned. Så hvis du i januar har budgetteret med et underskud på 18.000 kr og i februar har budgetteret med 13.000 kr i underskud, så vil grafen i februar være på 31.000 kr i minus.

Den orange linje er dit faktiske resultat lagt sammen måned for måned. Så hvis du i januar har haft et overskud på 17.000 kr og i februar har haft et overskud på 3.500 kr, så vil grafen i februar være på 20.500 kr plus.

På den måde kan du nemt se forskellen imellem, hvor du burde være med dit budget (den blå linje) og hvor du faktisk er (den orange linje). I dette tilfælde har du 51.500 kr mere opsparet på dit budget når, du går ud af februar måned.  (I øvrigt noget af en forbedring, måske du havde glemt nogle indtægter i dit budget?)

Den stiplede linje er en prognose som Spiir beregner for dit faktiske resultat. Prognosen beregnes ud fra en antagelse om at de budgetterede regninger overholdes som planlagt, mens dit forbrug følger de sidste 3 måneders faktiske forbrug. Så hvis du fx har brugt 8.000 kr over dit budgetterede forbrugsloft, så vil det også lægges ind i prognosen og påvirke den stiplede linje negativt resten af året og dermed vise, som i eksemplet ovenfor, at du endte med et dårligere resultat end forventet. I dette tilfælde antager Spiir at dine indtægter og regninger forbliver som planlagt og at dit forbrug er væsentligt højere end planlagt.  (Men som nævnt ovenfor, så havde du måske glemt at planlægge korrekte indtægter i budgettet. Hvis budgettet opdateres med korrekte indtægter, så vil prognosen stige igen).