Hvordan fungerer kategorien 'Kontooverførsel'?

Kategorien ‘Kontooverførsel’ bruges til at indikere, at nogle penge er flyttet fra en konto til en anden. Spiir fjerner poster markeret som ‘Kontooverførsel’ fra visualiseringen af din økonomi. Vi antager, at pengene bliver brugt fra den konto, hvortil de er blevet overført, og først der vil de blive kategoriseret i en udgiftskategori.

Hvis du har flere konti – fx en lønkonto og en budgetkonto – så finder Spiir selv dine overførsler og sætter dem til ‘Kontooverførsel’.

Hvis du har konti i forskellige banker, så bliver du selv nødt til at holde styr på overførslerne.

Det er vigtigt, hvis du gør det manuelt, at du altid identificerer de to poster, som overførslen dækker over og får sat dem begge til ‘Kontooverførsel’

Hvis du kun har din lønkonto i Spiir, og der på denne er overførsler til en budgetkonto, så skal du ikke sætte disse til ‘Kontooverførsel’. I stedet skal du kategorisere posterne som udgifter.