Hvad sker der, når jeg skifter kontotype?

I denne artikel:

På kontisiden i Spiir er det muligt at skifte kontotype. Når man skifter kontotype ændre det, hvordan Spiir beregner grafer og nøgletal. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige kontotype.

Spiir understøtter følgende kontotyper:

Forbrug

En forbrugskonto er en konto du bruger penge fra.

Overførsler imellem forbrugskonti fjernes fra overblikket i Spiir (vha. kategorien Kontooverførsel), da pengene jo blot flyttes fra konto til konto. Forbrugskonti kan have en kassekredit tilknyttet. En konto, hvor du både sparer op på og bruger penge fra bør også være en forbrugskonto i Spiir.

Lån

(Boliglån/husleje, Bil-, MC-, bådlån o.l., Studielån, Forbrugslån)

En lånekonto er en konto som udelukkende indeholder poster på et lån (afdrag, renter o.l.), og hvor indbetalinger til kontoen er afdrag på lånet. Dette kan være dit billån, boliglån, forbrugslån osv.

Opsparing

(Pensionsopsparing, Børneopsparing, Anden opsparing)

En opsparingskonto er en konto som  udelukkende er til opsparing (fx pensionsopsparing eller børneopsparing), og hvor dine penge er bundet i en længere periode.

Opsparing på en konto, som du kan forbruge fra, bør ikke markeres som 'opsparing' i Spiir. Denne type betragtes som en konto af typen 'forbrug'.

Vigtigt om overførsler til/fra låne- og opsparingskonti

Når man vælger kontotypen Lån eller Opsparing, bliver alle posterne skjult fra overblikket.

Alle overførsler til kontoen bliver kategoriseret med den kategori der svarer til kontotypen (fx. Kontotype: Børneopsparing -> Kategori: Børneopsparing).

Hvis man overfører (hæver) penge fra en lån- eller opsparingskonto tilbage til en forbrugskonto, så vil dette blive kategoriseret som "Anden indkomst" (men det kan ændres). Rationalet bag dette er, at hvis man sparer op til fx. pension eller uddannelse over mange år, så ser man det som en udgift, når man sparer op, og den dag man får pengene udbetalt (fx. når man bliver pensioneret), så ser man det som en indtægt.