Hvorfor er nogle posters kategori låst som "Kontooverførsel"?

Grunden til at nogle posters kategori er låst som “Kontooverførsel”, skyldes at Spiir har opdaget, at det er en kontooverførsel imellem to konti som er indlæst i Spiir.

Disse poster er blevet låst, så de ikke ved en fejl ville blive kategoriseret som en udgift/indtægt.

Bemærk at poster kategoriseret som kontooverførsler ikke medregnes i grafer og gennemsnit.