Er Spiir gratis?

Spiir vil altid være en gratis tjeneste for brugeren.

Det er muligt at vi på et senere tidspunkt laver ekstra services, som kommer til at koste penge, men vi har endnu ingen planer i den retning.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os